Vitajte na našej produktovej stránke zaoberajúcej sa profesionálnymi systémami olejov a voskov určených na povrchovú úpravu dreva.
Jednou z hlavných činností našej spoločnosti je výroba, distribúcia a servisná činnosť v oblasti povrchovej úpravy drevených povrchov olejovaním.
V spolupráci so švajčiarskou firmou DIOTROL a s bavorskou firmou PNtech pripravujeme v našom laboratóriu rôzne systémy povrchových úprav, pričom využívame okrem štandardných receptúr naších dodávateľov aj nespočetné množstvo vlastných farebných formulácií.
Venujeme sa celkovej povrchovej úprave drevostavieb a ich vnútorného vybavenia. Ale taktiež povrchovej úprave drevených podlách a nábytku.
Dodávame profesionálne systémy s odborným servisom a poradenstvom!

Taktiež sa zaoberáme údržbou povrchových úprav drevostavieb v oblasti posúdenia, konzultácie, návrhu systému a dodávky materiálu. Vo veľkej miere sme nápomocní aj pri oprave náterov pri ptrvotne nevhodne zvolenom náterovom systéme.

Pri návrhu náterového systému berieme vždy zreteľ na interval údržby a na jej náklady. Navrhujeme také systémy, ktoré nie je nutné pri obnove náterového systému brúsiť!  

Všetky dodávky systémov povrchových úprav expedujeme z nášho skladu vpriebehi 1-2 dní!


Ľuboslav Kuzmín
CEO