oleje na zruby exterier

Povrchová úprava exteriérových častí zrubov a dreveníc

Existuje veľa „zaručene najlepších“ postupov pri povrchovej úprave zrubových stavieb a dreveníc. V konečnom dôsledku ide vždy o to isté, dosiahnuť „pekný“ povrch a urobiť to čo najlacnejšie. Konečný zákazník je často zavádzaný skreslenými informáciami a podľa toho sa aj rozhoduje. Pokiaľ chceme urobiť trvácny povrch, nie je možné brať zreteľ len na obdobie, pokiaľ bude stavba nová. Veľmi dôležitým faktorom pre majiteľa stavby je možnosť následnej údržby. Neexistuje totiž žiadny náter na drevo, ktorý nebude potrebné v budúcnosti udržiavať.  
Zrubový dom sa po čase začne zoschýnať. S týmto javom je rátané už pri jeho projektovaní a sú tomu prispôsobené všetky jeho konštrukčné prvky. Napr. okná a dvere sú v stavbe osadené s dostatočnou rezervou, aby sadanie stavby neovplyvnilo v budúcnosti ich funkčnosť.

Pri zosychaní jednotlivých blokov zrubu vznikajú praskliny. Pokiaľ je na povrchovú úpravu použitý nevhodný (filmotvorný) náter, takéto praskliny ho svojím vznikom poškodzujú. Povrchová úprava praská a pôsobením  poveternostných vplyvov sa cez tieto praskliny dostáva pod lakový film voda a degraduje celú povrchovú úpravu. Vo veľa prípadoch, pokiaľ sa tento problém včas nepodchytí, podklad na týchto miestach sčernie a drevo začne hniť. Oprava povrchovej úpravy sa v tomto prípade v žiadnom prípade nezaobíde bez veľmi pracného brúsenia povrchu. Keďže sa nejedná o ploché povrchy, takmer vždy sa brúsenie vykonáva ručne a s tým sú spojené aj nemalé náklady.

Povrchová úprava vhodným olejom na vonkajšie použitie, teda aj na zrubovú stavbu, počíta nie len s tým aby bol povrch dokonalý z hľadiska prírodného vzhľadu a životnosti povrchovej úpravy. Veľmi veľkou výhodou je následná údržba takýchto povrchov, nakoľko naše olejované povrchy nie je nutné pri údržbe nákladne brúsiť. 

Olej ako taký na povrchu nevytvorí filmový povlak. Vsiakne do hĺbky podkladu a vytvorí vode odpudivý povrch nie len na povrchu, ale aj vo svojej mikroštruktúre. Tým je zabezpečená ochrana dreva proti vlhkosti, ale zároveň je povrchu umožnené „dýchať“.

Samostatnou kapitolou je dôraz na povrchovú úpravu priečnych rezov. Zrubové domy sa vždy najskôr postavia na mieste výroby a až následne sa stavajú na mieste určenia. Pri týchto procesoch sa používa na skracovanie jednotlivých častí prevažne retiazková píla. Priečny rez po použití takejto píly je veľmi „zubatý“, pórovitý a náročný na povrchovú úpravu, ktorej úlohou je zabrániť pôsobeniu vody. Preto sa na tieto časti stavby odporúča po ukončení povrchovej úpravy ešte naniesť na tento účel vyvinutý vosk (vosk na priečne rezy), ktorého úlohou je zaplnenie pórov. Použitie tohto vosku nemá žiadny vplyv na konečný estetický vzhľad, ale má zásadný vplyv na preľženie životnosti povrchovej úpravy.