Parketový olej

Parketový olej je vyrobený na báze slnečnicového a sójového oleja, pričom je obohatený zmesou prírodných voskov. Olej neobsahuje žiadne biocídne látky a spĺňa podmienky normy EN71-3 z hľadiska obsahu ťažkých kovov. Preto je vhodný aj na podlahy do detských izieb, materských škôlok a pod..

Parketový olej má využite pri povrchovej úprave drevených podláh, ktoré sú vyrobené hlavne z ihličnatého dreva. Tento olej na povrchu nevytvára takmer žiadny film a dôkladne vsakuje do podkladu. Aplikuje sa v 2-3 vrstvách, pričom po každom nánose sa prebytočný nevsiaknutý olej vytiera. Takto upravené plochy vytvárajú vode odpudivý povrch a ľahko sa udržiavajú.
Využitie tohoto oleja je hlavne v obytných priestoroch, kde nedochádza k veľkému pohybu osôb a teda povrch nie je vystavovaný veľkému mechanickému zaťaženiu.

Veľkou výhodou tohoto oleja, je jeho jednoduchá aplikácia. Aplikovať Parketový olej dokáže aj nezaškolená osoba, ktorej postačuje prečítať si návod na použitie a dodržiavať ho. Olej sa aplikuje natieraním, najlepšie so štetcom s kratším vlasom, pričom sa kladie zreteľ na jeho dôkladné rozotieranie. Po 15-20 minútach sa prebytočný nevsiaknutý olej vytiera. Interval medzi jednotlivými nánosmi sa odporúča minimálne 12 hodín.

Podlaha je pochôdzna už na druhý deň po aplikácii poslednej vrstvy. S úplným bežným zaťažením povrchu však odporúčame počkať 2-3 dni. Počas tohto času pri dostatočnom vetraní dôjde k úplnému odpareniu všetkých rozpúšťadiel a priestor vyplní príjemná zmes vôni dreva a prírodného oleja.

Výdatnosť:

1. nános 15-20 m2/Lit.
2. nános 25-30 m2/Lit.

 

 

Dodávané varianty:

Bezfarebný - matný  
Farebný - matný*  
*odtiene podľa vzorkovníc  

 

 


Parketový olej sa dodáva v nasledovnej škále balení: 0,75 Lit. 2,5 Lit. 5 Lit. 10 Lit. 20 Lit.

olej na parkety