oleje na drevo

Systémy Diotrol na vonkajšie použitie

Diotrol je švajčiarska firma vyrábajúca oleje a vosky na povrchovú úpravu drevených povrchov trvale vystavených extrémnym poveternostným podmienkam.  Z hľadiska nadmorskej výšky, nie je problémom len vplyv dažďa, chladu a vetra, ale aj pôsobenie slnečného UV žiarenia, ktoré má vo vyšších nadmorských polohách oveľa vyššiu intenzitu. Pôsobenie slnečného UV žiarenia je znásobované v zimnom období a to jeho odrazom od snehom pokrytého povrchu, ktorý pôsobí ako zrkadlo. Ďalším dôležitým faktorom sú veľmi rýchle zmeny teplôt vonkajšieho prostredia. Takto vystavené drevené povrchy sú veľmi degradované poveternostnými vplyvmi a potrebujú dôkladnú ochranu dostatočne odolávajúcu týmto podmienkam. 

Spoločnosť DIOTROL sa zameriava na vývoj, výskum a výrobu náterových hmôt na báze prírodných olejov a voskov. Tieto materiály sú podľa určenia použitia buď na čisto olejovej báze, alebo na báze olejovej emulzie rozpustnej vo vode. Orientácia výrobkov je na profesionálnu povrchovú úpravu zrubových stavieb, dreveníc, chát a všetkých drevených konštrukcií vystavených vonkajšiemu prostrediu. Výrobky sú svojimi parametrami určené na najnáročnejšie povrchy, čo sa týka požiadaviek na životnosť náterov, aplikáciu a vzhľad. Okrem materiálov určených na povrchovú úpravu nových drevených povrchov, sa spoločnosť DIOTROL zaoberá aj riešením problémov údržby a opráv už existujúcich náterov od iných výrobcov. Jedným z hlavných zameraní v tejto kategórii je pomoc tým spotrebiteľom, ktorý pri stavbe zvolili nevhodný spôsob povrchovej úpravy, resp. zvolili nevhodný náter.